دوشنبه، 28 مهر ماه 1399

ماه را در خانه خود ببینید.

 

اگر می خواهید نمایی زیبا از ماه را ببینید دیگر نیازی نیست که آن را حتماً در آسمان مشاهده نمایید. مدلی با طراحی ماهرانه برای این امر در نظر گرفته شده است. طراحان این مدل با استفاده از اطلاعاتی که از ناسا دریافته اند توانسته اند مدلی کاملاً مشابه ماه با داشتن حفره هایی به اندازه آن طراحی نمایند.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط