یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

مایکروسافت کاربران خود را مجبور به استفاده از ویندوز 10 میکند.

علی رقم ادعای ابتدائی شرکت مایکروسافت مبنی بر اختیاری بودن انتقال به ویندوز 10 برای کاربران ویندوز 7 و ویندوز 8.1، مسجل شده که مایکروسافت تمام همت خود را برای این انتقال به کار بسته است.

در ابتدا با پیشنهاد مایکروسافت مبنی بر انتقال به ویندوز10، کاربران با زدن دکمه X این پیشنهاد را رد می کردند. از چندی پیش معلوم شد که زدن این دکمه نیز کمکی به جلوگیری از انتقال به ویندوز 10 نمی کند بلکه تنها صفحه پیشنهاد را می بندد و نرم افزار انتقال در پس زمینه به فعالیت خود ادامه می دهد. پس از انجام فعالیت نیز سوالی خنده داری مبنی بر الان یا انتقال امشب از کاربر پرسیده می شود.

با توجه به اینکه پشتیبانی از ویندوزهای پیشین برای مایکروسافت هزینه دارد و همچنین در ویندوز 10، مایکروسافت به کسب درآمد از داخل ویندوز دست زده است، به نظر میرسد عظم خود را برای انتقال تمام کاربران یک میلیاردی خود به ویندوز 10 جزم کرده باشد. 

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط