شنبه، 2 مرداد ماه 1400

نازکترین صفحه نمایش جهان چگونه تصاویر را انتشار می دهد؟


پژوهشگران دانشگاه توکیو توانستند با استفاده از حباب صابون نازک‌ترین صفحه نمایش جهان را بسازند که به عنوان یک صفحه نمایش انعطاف پذیر و مستحکم قابل استفاده است. 
دانشمندان در این تحقیق متوجه شدند در حالت معمولی سطح بیرونی حباب صابونی قادر به انعکاس نور‌ها و تصاویر نیست. برای حل این مشکل سطح بیرونی حباب‌های صابون را در معرض امواج مافوق صوتی قرار دادند که از چند بلندگو پخش می‌شد که این کار فشار متراکم غشای بیرونی حباب را کاهش داده و بافت ماتی به آن می‌بخشد که قابلیت انعکاس نور و تصاویر را دارد.

مشکل دیگر استفاده از حباب صابون به عنوان صفحه نمایش، شکنندگی و نازک بودن آن می باشد که ممکن است با تاثیر کوچک‌ترین محرکی بترکد. دانشمندان ژاپنی با استفاده از یک ترکیب شیمیایی جدید توانستند جلوی ترکیدن حباب صابون را بگیرند و استحکام و انعطاف پذیری حباب را تا حد بسیار زیادی افزایش دهند که حتی با فرو بردن انگشت نمی‌توان آن را ترکاند.  این ترکیب از شکر، گلیسیرین، صابون، آب، شیر و روکنشگرهای شیمیایی به دست آمده است.

دانشمندان به این نتیجه رسیدند که با تغییر بسامد امواج صوتی می‌توانند قابلیت بازتابی حباب صابون و در نتیجه شفافیت تصویر پخش شده بر روی آن را به نحو دلخواه تغییر دهند. دستیابی به این قابلیت از این جهت مهم است که صفحه نمایش‌های مدرن امروزی هیچکدام چنین قابلیتی ندارند.

 

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط