جمعه، 15 مرداد ماه 1400

نسل بعدی تایر چگونه خواهد بود؟

شرکت گود یر(Good Year) امریکا اقدام به ساخت مدل مفهومی تایر 360 درجه جهت خودرو های آتی نموده است. این تایر که به شکل توپی است از مکانیزم مغناطیسی جهت تعلیق خودرو استفاده می کند. همچنین این لاستیک هوشمند امکاناتی از جمله اندازه گیری میزان لغزندگی جاده ، میزان باد، دما و رطوبت را اندازه گیری می کند و با سیستم کنترل خودرو جهت کنترل هر چه بیشتر خودرو در تماس است. این لاستیک ها در هر جهتی می چرخند و تا حد زیادی می توانند ایستایی خودرو ( جلوگیری از چپ شدن) را بالا ببرند. همچنین در زمان ترافیک و پارک سخت خودرو شما می تواند در هر جهتی حرکت کند. 

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط