شنبه، 2 مرداد ماه 1400

هوش مصنوعی جدید برای ساختن داستان از روی عکس

 

کامپیوترها در شناسایی چهره پیشرفت بسیار زیادی داشته اند. اخیراً این پیشرفت شامل توصیفات دقیقی در مورد تصاویر می باشد.

در حال حاضر دانشمندان در حال توسعه سیستمی هستند که به صورت اتوماتیک همانند یک انسان برای مجموعه ای از عکس ها داستان سرایی می کند.

هدف این برنامه دیدن عکس و معرفی آیتم های درون عکس نمی باشد بلکه این سیستم هر چه در آن عکس اتفاق افتاده و یا از آن عکس حس می شود را به صورت جمله و داستان بیان می کند.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط