دوشنبه، 29 شهریور ماه 1400

ویلچری با قابلیت های متفاوت برای اولین بار تولید شد.

ویلچر " گو " که طراحی و ظاهری بسیار منحصر به فرد دارد مناسب برای کاربران و مصرف کنندگان می باشد. شرکت تولیدکننده این ویلچر تصاویر جزئی تری را از این ویلچر در اختیار مصرف کنندگان قرار داده است.

تیم طراحان این ویلچر شش ماه را صرف میزان سازی و جمع آوری بازخورد کاربران و کارشناسان پزشکی انجام دادند و در نهایت ویلچری مطابق با استانداردهای جهانی طراحی نمودند.

از جمله قابلیت های این ویلچر تغییر زاویه، طول و ارتفاع آن می باشد. دستکش های طراحی شده این ویلچر فشار وارده بر دستان کاربران ،در هنگام حرکت را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد. کاربران می توانند الگوهای طراحی شده متفاوتی را انتخاب نمایند.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط