شنبه، 2 مرداد ماه 1400

پرداخت آندرویدی در کشور انگلستان فعال شد.

با ابزار پرداختی که در شرکت گوگل فراهم کرده و با همکاری مراکز پرداخت کشور انگلستان، از این به بعد کسانی که از نرم افزار پرداخت آندرویدی استفاده می کنند، می توانند پرداخت خود را تا سقف 30 پوند در دستگاه های پوز انجام دهند. حتی مترو و وسایل عبور و مرور انگلستان نیز به این سیستم تجهیز شده اند.

نحوه فعالیت به این شکل است که نرم افزار پرداخت آندرویدی شما به حساب بانکی یا حساب اعتباری شما وصل می شود و بدون اینکه اطلاعات بانکی شما در گوشی شما ذخیره شود یا در اختیار شخص ثالث قرار گیرد، می توانید در مراکز پرداخت پرداخت خود را تنها با عبور دادن گوشی موبایل خود از روی دستگاه پوز انجام دهید. همچنین برای پرداخت های تا سقف 100 پوند امکان پرداخت با زدن رمز فراهم است.

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط