جمعه، 15 مرداد ماه 1400

پچ پوشیدنی که از نمونه عرق میزان قند خون را تشخیص می دهد.

افراد مبتلا به دیابت روزی چند بار نوک انگشتان شان را خراش می دهند تا سطح گلوکز خون را چک کنند. اکنون یک تیم پژوهشی از موسسه علوم پایه ی سئول، پچ دوگانه ای را تولید کرده اند که علاوه بر میزان گلوکز خون، در هنگام افزایش قند، داروی مورد نظر را به بدن بیمار انتقال می دهد.

وقتی فرد دیابتی عرق می کند، دستگاه عرق را در خود ذخیره کرده و سنسورهای داخلی پچ با اندازه گیری PH عرق میزان گلوکز موجود در خون را نمایش می دهد. چنان چه میزان گلوکز بالاتر از حد استاندارد تعریف شده برای دستگاه باشد، گرم کنندهای موجود در دستگاه شروع به حل کردن لایه ی پوششی می کنند تا میکرو سوزن ها آزاد شوند و داروی "متفورمین" را به بدن انتقال دهند تا میزان گلوکز خون پایین آید.

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط