یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

چتر هوشمند با عملکردی متفاوت بزودی وارد بازار خواهد شد.

 

یک شرکت اروپایی با ساخت چتر هوشمند و اتصال آن به گوشی هوشمند عملکرد متفاوتی را در آن اعمال کرده است. با داشتن این چتر نیازی نیست که همیشه آن را حمل کنید زیرا که این چتر با داشتن حسگرهایی در دسته خود زمان وقوع بارندگی را به کاربر خود اطلاع می دهد. این چتر رطوبت، دما، فشار و نور هوا را اندازه گیری می کند و اطلاعات پردازش شده را به گوشی هوشمند ارسال می نماید و برنامه خاصی که در گوشی نصب شده این اطلاعات را دریافت می کند.

15 دقیقه قبل از وقوع بارندگی گوشی هوشمند به کاربر خود اطلاع می دهد و چراغ روی دسته چتر روشن می شود.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط