جمعه، 15 مرداد ماه 1400

کارت ویزیت مجهز به حسگر ضربان قلب

 

یک شرکت خلاق کارت ویزیتی را طراحی نموده که مجهز به حسگر شمارش ضربان قلب می باشد. این کارت ویزیت نظر بسیاری از مردم را به خود جلب کرده است. شرکت mobilECG متخصص ابزار و وسایل شمارش ضربان قلب است بنابراین بهترین کارت ویزیت را برای خود طراحی نموده.

در این کارت electrocardiogragh موجود سیگنال واقعی ضربان قلب کاربر رابین دستان او اندازه گیری می کند و می توان تا حدودی سیگنال ECG قلب را اندازه گیری نمود.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط