شنبه، 2 مرداد ماه 1400

کامپیوتر های ارزان قیمت آموزشی تا چه حد کارآمد است؟

 

اوایل سال جاری یک برد کامپیوتری کوچک به همراه تراشه و اتصال های " آی اُ " با نام " رزبری پی آی " ( Raspberry PI ) پوشش خبری بسیار زیادی را معطوف به خود کرد. سایز کوچک و مقرون به صرفه بودن این کامپیوتر نظر بسیاری را به خود جلب کرد. 

هدف طراحان این کامپیوتر ایجاد کامپیوترهای کم هزینه و قرار دادن نرم افزارهای رایگان در اختیار دانش آموزان می باشد. هدف نهایی آنها پرورش علم کامپیوتر است که امیدوارند این کامپیوتر بتواند وسیله ای برای تحقق این موضوع باشد. 

 

 

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط