یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

کامیون های بدون سرنشین در آینده

 

شرکت های اتومبیل سازی در حال توسعه سیستم مدیریت جاده ای می باشند. در آینده ای نزدیک شاهد ورود وسایل نقلیه خودکار و کامیون های بدون سرنشین در جاده ها خواهیم بود.

طراحی جلوی این کامیون ها ایرودینامیکی می باشد که مقاومت هوا را کاهش و استفاده کارآمد از انرژی و سوخت را افزایش می دهد.

اسکن جاده و اتومبیل های موجود از طریق سنسورهایی کنترل و برای هدایت کامیون استفاده می گردد. ورود این کامیون ها در سیستم حمل و نقل باعث بهینه سازی جاده ها می گردد. 

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط