یکشنبه، 30 دی ماه 1397

کامیون های بدون سرنشین در آینده

 

شرکت های اتومبیل سازی در حال توسعه سیستم مدیریت جاده ای می باشند. در آینده ای نزدیک شاهد ورود وسایل نقلیه خودکار و کامیون های بدون سرنشین در جاده ها خواهیم بود.

طراحی جلوی این کامیون ها ایرودینامیکی می باشد که مقاومت هوا را کاهش و استفاده کارآمد از انرژی و سوخت را افزایش می دهد.

اسکن جاده و اتومبیل های موجود از طریق سنسورهایی کنترل و برای هدایت کامیون استفاده می گردد. ورود این کامیون ها در سیستم حمل و نقل باعث بهینه سازی جاده ها می گردد. 

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط