شنبه، 2 مرداد ماه 1400

کدام گوشی سریع تر از بقیه شارژ می شود؟

حتما برای شما هم اتفاق می افتد که گوشی را شب تا صبح برای شارژ بگذارید. این کار باعث کاهش عمر باتری گوشی شما می شود. ولی اگر این امکان وجود داشته باشد که گوشی شما در مدت زمان کمی شارژ شود دیگر نیازی به شارژ شبانه گوشی و ماندن زیاد در شارژ نیست. گوشی LG V 10 با 65 دقیقه زمان شارژ کامل رکورد کمترین زمان شارژ را دارد. البته زمان نگهداری شارژ و مکالمه هم مهم است که باید در نظر گرفته شود. 

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط