یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

کلاه هوشمند هم وارد بازار شد.

 

کلاه هوشمند در نگاه اول شبیه به کلاه معمولی بیسبال است. این کلاه با تکنولوژی امواج مغزی می تواند به کارگران خستگی و یا خطرات کاری را اطلاع دهد. کلاه هوشمند با تحلیل فعالیت های مغزی، کارگران معدن، رانندگان کامیون و کارگران کارخانه را بیدار نگه می دارد. این کار خستگی افراد را مدیریت می کند.

سیستم ثبت امواج مغز EEG امواج مغز را دریافت کرده و اطلاعات مربوط به خستگی را به کاربر می دهد و اگر خستگی بیش از حد باشد به او هشدار می دهد. 

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط