دوشنبه، 29 دی ماه 1399

کلاه هوشمند هم وارد بازار شد.

 

کلاه هوشمند در نگاه اول شبیه به کلاه معمولی بیسبال است. این کلاه با تکنولوژی امواج مغزی می تواند به کارگران خستگی و یا خطرات کاری را اطلاع دهد. کلاه هوشمند با تحلیل فعالیت های مغزی، کارگران معدن، رانندگان کامیون و کارگران کارخانه را بیدار نگه می دارد. این کار خستگی افراد را مدیریت می کند.

سیستم ثبت امواج مغز EEG امواج مغز را دریافت کرده و اطلاعات مربوط به خستگی را به کاربر می دهد و اگر خستگی بیش از حد باشد به او هشدار می دهد. 

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط