جمعه، 15 مرداد ماه 1400

گجتی که هدر رفتن آب را هشدار می دهد.

 

در دنیای امروز بحران کم آبی بسیار حائز اهمیت می باشد. مخترعین در صدد آن هستند که دستگاهی اختراع نمایند تا از به هدر رفتن H2O با ارزش جلوگیری کند.

شرکت Nascent دستگاهی را اختراع نموده که به محاسبه مقدار آبی که از شیر آب خارج می شود، می پردازد. بنا به گفته آقای Elmien موسس و مدیر عامل شرکت Nascent این دستگاه به لوله کشی منازل به طور مستقیم متصل می شود. این دستگاه شبیه به یک اسپیکر می باشد و چراغی روی این دستگاه تعبیه شده است که نور آن با مصرف آب کاهش می یابد. با وجود این دستگاه در منازل می توان تا حد قابل توجهی از مصرف زیاد آب جلوگیری نمود.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط