یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

گجت ضد خر و پف

 

اگر خواب شیرین شما به دلیل خروپف همسرتان دچار تداخل می شود گجت جدید ضد خروپف می تواند به کم کردن این صدا و افزایش کیفیت خوابتان کمک زیادی کند.

این گجت که " Silent Prtner " نام دارد تمرکزش بیشتر به صدای خروپف می باشد نه اینکه علت آن را جستجو کند.

بنا به گفته " نتال ایال" یکی از شرکای موسس این گجت،تکنولوژی لغو صدا که بستگی به فیزیک امواج دارد در این گجت طراحی شده است. این گجت بر روی دو طرف بینی قرار می گیرد صدای خروپف را کشف می کند ضد صدا را ساتع می گرداند تا صدای خروپف را از  بین ببرد.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط