جمعه، 15 مرداد ماه 1400

گرفتن عکس های 360 درجه توسط دوربین های انعطاف پذیر

 

دوربین های جدیدی که به باریکی یک برگه کاغذ می باشند و همچنین قابل انعطاف هستند می توانند به دور هر شیئی از جمله میز تحریر، اتومبیل، چراغ های خیابانی، و حتی لباس قرار گیرند و عکس های 360 درجه ای را به ارمغان آورند.

برخلاف دوربین های معمولی که تنها از یک نقطه عکس می گیرند این دوربین ها همانند چشم حشرات کار می کنند و زمینه دیدشان گسترده می باشد. 

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط