شنبه، 2 مرداد ماه 1400

گوشی های انعطاف پذیر سیاه - سفید

شرکت چینی مو - شی قصد دارد گوشی های انعطاف پذیر سیاه و سفید خود را تا پایان سال جاری وارد بازار نماید این در حالیست که شرکت های سامسونگ و ال جی سخت در تلاش برای محقق ساختن این موضوع هستند.

تست اولیه این گوشی با موفقیت انجام شده است و این شرکت متعهد شده است که تا سال 2018 گوشی های انعطاف پذیر خود را با صفحه رنگی وارد بازار نماید.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط