شنبه، 2 مرداد ماه 1400

9 پیش بینی که تا سال 2020 زندگی بشر را تغییر خواهد داد

1-      در حوزه سلامت و بهداشت موضوع بیگ دیتا و ارگانهای چاپ سه بعدی شده بصورت کامل وارد زندگی بشر می شود. موضوع بیگ دیتا به آنالیز کلیه داده های مربوط به سلامتی هر انسان می شود که بصورت روزمره توسط دستگاه های متنوع ثبت می شود.

2-      انرژی خورشیدی ارزان تر و پرکاربرد تر از برق عادی خواهد شد.

3-      شبکه های موبایل بیشتری توسط انرژی های تجدید پذیراز قبیل انرژی خورشیدی و بادی تغذیه خواهند شد.

4-      تعدادی اتومبیل بدون راننده در جاده ها خواهیم دید.

5-      دیگر موضوعی به نام آنلاین و آفلاین نخواهیم داشت. تمام مواقع در تمام مکانها آنلاین خواهیم بود.

6-      اینترنت بیشتر وارد زندگی بشر می شود. تمام وسایلی که تهیه می کنیم امکاناتی اینترنتی و قابل کنترل از طریق اینترنت خواهند داشت.

7-      اینترنت در همه چیز و همه جا خواهد بود.

8-      حقیقت مجازی به حد انفجار گسترش پیدا خواهد کرد.

 

9-      کم سوادی تحت الشعاع تکنولوژی قرار خواهد گرفت. 

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط