یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

اینترنت

تا سال 2018 نیمی از جمعیت جهان به اینترنت دسترسی خواهند داشت

بر اساس اطلاعات جدید منتشر شده توسط شرکت تحقیقاتی eMarketer، تعداد کاربران وب در سال 2015 به 2.89 میلیارد کاربر می رسد، که این برابر با 42.4% از جمعیت جهان است. این رقم نشاندهنده ی 6.2% افزایش نسبت به امسال است، یعنی از هر پنج نفر در مقیاس جهانی دو نفر آنها به اینترنت دسترسی خواهند داشت.