شنبه، 2 مرداد ماه 1400

تبلیغات

گول در حال افزودن دکمه خرید به تبلیغات خود است

طبق گزارش Recode گوگل در حال افزودن دکمه "خرید" به تبلیغات خود می باشد. هنوز جزئیات زیادی از چگونی کارکرد آن منتشر نشده اما طبق اطلاعاتی که فاش شده...