یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

حملات صایبری

آمریکا از ژاپن در مقابل حملات صایبری محافظت خواهد کرد

دولت آمریکا می داند که تنها حفاظت از خود در برابر حملات صایبری کافی نبوده و باید در جهت حفاظت از هم پیمان های خود نیز در مقابل آن تلاش نماید. در همین راستا دولت آمریکا موافقت کرده تا از حملات دیجیلاتی در مقابل سیستم های نظامی و کلیدی این کشور محافظت نماید...