شنبه، 2 مرداد ماه 1400

دستیار دیجیتالی

فیسبوک از دستیار دیجیتالی خود به نام M رونمایی کرد

بعد از مایکروسافت، حال فیسبوک در حال ارائه دستیار دیجیتالی خود می باشد، این دستیار دیجیتالی که Facebook M نام دارد، مخصوص برنامه ی messenger فیسبوک می باشد...