شنبه، 2 مرداد ماه 1400

صندلی

با این صندلی فوق العاده می توان خوابیده کار های کامپیوتری را انجام داد!

اگر شما هم جز افرادی هستید که زمان زیادی را پشت کامپیوتر به سر می برید، حتما درد های زیادی را در قسمت های مختلف بدن خود حس می کنید. نشستن یکی از حالت های بسیار ناسالم بوده که به همین دلیل میز های سرپایی در حال معروف شدن می باشند، اما متاسفانه ایستادن نیز آنچنان تفاوتی ایجاد نکرده و باعث درد مضاعف پاها نیز می شوند و از طرفی دیگر نمی توان کل روز را ایستاده ...