دوشنبه، 6 بهمن ماه 1399

لب خوانی

آیا لب خوانی برای کامپیوتر ها مشکل است؟

لب خوانی مهارتیست که معمولا برای جاسوسی یا از طرف کسانی مورد استفاده قرار می گیرد که اختلال شنوایی دارند. اما محققان سال هاست که در تلاش دادن این هدیه به کامپیوتر ها هستند.