یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

وبسایت

سایت فال گیری گوگل تقلبی می باشد، اما برای هدفی نیک!!!

سایتی که به صورت تقلبی خود را جای گوگل جا زده می خواهد ذهن شما را به پناهندگانی که اروپا به دنبال سرپناه می گردند مشغول کند! سایت betagoogle بدون مرتبط بودن به سایت گوگل و یا شرکت Alphabet از اسم این سایت برای هدفی خیر استفاده می کند که برای این کار از فال گیری و پیش بینی آینده افراد...