دوشنبه، 29 شهریور ماه 1400

وضعیت شغلی زنان

اینفوگرافیک: وضعیت شغلی زنان در کشور ایران

همانطور که مطلع هستید، دو اپراتور ایرانسل و همراه اول از هفتههای گذشته مشغول راهاندازی آزمایشی شبکه نسل 3 برای کاربران خود بودهاند. طی این بازه، مشترکین این اپراتورها در برخی مناطق میتوانستند از خدمات اینترنت پر سرعت نسل جدید...