جمعه، 15 مرداد ماه 1400

ویدیو

فیسبوک و اعمال ویدیو های شناور را روی News Feed شما

فیسبوک به تازگی این قابلیت را به کاربران PC داده تا از این پس ویدیو های داخل این وبسایت را به صورت شناور ببینند. این بدین معناست که همراه با مرور کردن News Feed خود می توانید ویدیو های مختلف را به صورت شناور مشاهده نمایید...