چهار شنبه، 9 مهر ماه 1399

ویرایش عکس

برنامه ویرایش عکس Pixelmator راهی آیفون می شود!

بلاخره برنامه ویرایش عکس Pixelmator بعد از کسب موفقیت بر روی مک و آیپد حال در صدد راهی شدن برای آیفون نیز می باشد. در کنار آن برنامه مذکور از عناصر جدیدی نیز برای ویرایش عکس برخورداد خواهد شد که...