جمعه، 15 مرداد ماه 1400

5G

تکنولوژی 5G کی خواهد آمد و چقدر سریع خواهد بود؟

مدتی نه چندان پیش بود که تکنولوژی 3G عرصه را در دست داشت، حال اکثر گوشی ها از تکنولوژی 4G استفاده می کنند، اما کی نوبت به 5G خواهد رسید؟! در حال حاضر هیچکس مطمئن نیست که 5G چه خواهد بود اما قطعا شرکت های مرتبط با صنعت وایرلس می دانند!