شنبه، 2 مرداد ماه 1400

Jetpack

افزایش سرعت و استحکام سرباز ها توسط جت پک!

تا به حال چندین بار شاهد اقدام برای ساخت Jetpack هایی که قادر به پرواز باشند بوده ایم. اما در دانشگاه ایالت آریزونا تیمی در حال توسعه یکی از آنهاست که نسبت به بقیه علاقه ی بیشتری به زمین دارد!