سه شنبه، 8 مهر ماه 1399

Next Generation Identification

به تازگی FBI ساخت سیستم تشخیص چهره جدید خود را به اتمام رساند

FBI بعد از صرف 6 سال زمان و 1 میلیون دلار هزینه بلاخره از سیستم کامل شده و جدید تشخیص چهره خود رونمایی کرد. بدین معنی که در مدت زمانی بسیار کوتاه، روزانه عکس ده ها هزار شهروند آمریکایی توسط سیستم ملی جمع آوری خواهد شد.