جمعه، 15 مرداد ماه 1400

OLED

گوشی ها و تبلت های تاشو در راهند

شرکت ژاپنی SEL به تازگی نمایشگری تاشو را به نمایش گذاشته است. این فناوری میتواند تغییرات عمده ای را در ساخت ابزارهای مختلف ایجاد کند. این فناوری امکان تاشدن تبلت ها و تبدیل آنها به گوشی و همچنین تاشدن گوشی ها به صورت کیف پول را فراهم میکند.