شنبه، 2 مرداد ماه 1400

Project Ara

شما می توانید تمام قطعات گوشی پروژه آرا را هنگام پرواز با هواپیما در حالت روشن بودن دستگاه تعویض کنید

در ماه آوریل گذشته سازندگان پروژه آرا (Project Ara) اعلام کردند که باتری این تلفن در حالت روشن قابل تعویض است. به عبارت دیگر، شما میتوانید بدون اینکه مجبور به خاموش کردن دستگاه باشید، باتری آن را تعویض کنید.